vitahumana_s.gif, 0 kB

VITA HUMANA znamená v překladu z latiny "lidský život" a nadační fond nese toto jméno, aby zdůraznilo, že hybnou a regenerační silou je rozmnožování, u člověka koncentrované v touze po zplození zdravého dítěte. Naplnění tohoto přání však není běžnou samozřejmostí a dnes již přibližně dvaceti procentům všech párů, které touží po zplození zdravého potomka, stojí v cestě biologické překážky v podobě neplodnosti, či genetické zátěže znamenající pro plod riziko vývojové vady nebo dědičného onemocnění.

Každý z nás se v průběhu života někdy setká s pohnutými osudy, kterým jsou neplodné či geneticky zatížené páry nuceny vzdorovat. Poznáme rodiny, které pečují o děti postižené těžkými dědičnými chorobami, či rodiny, jejichž děti svůj boj s osudem nevyhrály a svému vážnému onemocnění podlehly. Jedná se o nejrůznější onemocnění charakteru těžkých malformací, poruch pohybového systému, krvetvorby či metabolismu, smyslových orgánů, případně i vzniku nádorů. Přitom řadě těchto onemocnění lze s pomocí reprodukční medicíny dnes již předcházet. O neplodnosti a dědičných nemocech ví současná medicína již mnohé, ale možnosti lidského poznání v této oblasti se teprve otevírají. Dá se říci, že díky preimplantační genetické diagnostice reprodukční medicína teprve vykročila vstříc nové etapě - díky této technice se mohou rodit i v rodinách s vysokým genetickým rizikem zdravé děti, které mohou žít plnohodnotný život.

Problémem řady rodin, jejichž situaci by moderní reprodukční medicína uměla vyřešit, je však nedostatečná informovanost a rovněž nedostatek finančních prostředků. Prakticky na celém světě nejsou tyto moderní a náročné techniky hrazeny ze zdravotního pojištění a postižené rodiny jsou nuceny si léčbu hradit z vlastních prostředků. Přitom právě ty rodiny, které pečují vlastními silami o postižené děti, nemají dostatek prostředků na nákladné techniky asistované reprodukce a preimplantační diagnostiky. Prostřednictvím tohoto nadačního fondu, který chce přispívat na vlastní diagnostické a léčebné techniky a podporovat výzkum a vývoj moderních vyšetřovacích technik, chceme těmto párům pomoci. Chceme jim dát šanci, že se splní jejich přání být rodiči zdravého a šťastného dítěte. Předem je potřeba poděkovat všem, kdo budou ochotni pomáhat také.

Jak může Nadační fond VITA HUMANA pomoci Vám ?

Nadační fond VITA HUMANA podporuje:

Máte-li zájem získat příspěvek na diagnostiku a léčbu neplodnosti v souvislosti s genetickým faktory, či na prevenci dědičných onemocnění pomocí metody PGD, obraťte se na koordinátorku NF.

Jak můžete naopak Nadačnímu fondu VITA HUMANA a jeho klientům pomoci Vy sami?

Příspěvky Nadačnímu fondu VITA HUMANA můžete zasílat na běžný účet č. 197330192/0300 ČSOB.

Další informace získáte u koordinátorky na telefonním čísle 724 748 308 či u členů správní rady NF.

Všem dárcům a přispěvatelům co nejsrdečněji děkujeme.

MUDr. Kateřina Veselá
předsedkyně správní rady

© Vita Humana