Připojení k RSS VITA HUMANA

Webová stránka www.vitahumana.cz byla vybavena možností přijímat aktuality pomocí čtečky RSS. Pokud čtečku RSS ke sledování aktuálních zpráv na internetu používáte, můžete se připojit na adrese http://www.vitahumana.cz/rss/index.php. Tuto adresu můžete zkopírovat do schránky a vložit jako novou položku do své RSS čtečky.